Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Hatay’a yaptığı yatırımlarla Hatay ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Hatay ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Amanos Dağları’nın doğuya bakan eteklerinde Hatay-Gaziantep il sınırında yer alan Hassa İlçesindeki verimli arazilerde çiftçilerimiz tarafından üretilen yaş sebze ve meyveler (üzüm, nar vb.)  ülkemiz tarımsal üretiminde önemli bir yere sahiptir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak ilçeye baraj, gölet, sulama, taşkın koruma tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.

Bölgenin son yıllarda en faydalı yatırımları arasında gösterilen Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi Projesi hakkında yazılı bir açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; “Hatay Hassa’da yer alan Tahtaköprü Barajı’nın gövde dolgusu DSİ tarafından 9 metre yükseltilerek Barajın depolama hacmi 200 hm3’den 350 hm3’e yükseltildi. Böylece mevcut durumda sulanan 119.000 dekar tarım arazisine 346.140 dekar ilaveyle sulanabilir tarım arazisi büyüklüğü 465.140 dekara çıkarıldı.

Proje ile aynı zamanda Karasu güzergahındaki Hassa İlçesi ile Kırıkhan ilçesi ve köyleri ile Havaalanı bölgesinin taşkından korunması hedeflendi. Böylece Amik Ovası’nın en önemli sorunlarından olan taşkın riski azaltıldı. Ayrıca HES tesisi vasıtasıyla yılda 29,06GWh enerji üretimi sağlanması da hedeflenmektedir.” dedi.

Barajda 29.11.2019 tarihi itibariyle su tutulduğunu ifade eden Genel Müdür Yıldız, ’Barajın tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 630.000.000 Milyon TL katkı sağlanması ve bölgede35.000 kişiye istihdam sağlanması hedeflendiğini söyledi.