Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun’un sahip olduğu geniş liman sahası ve Akdeniz’in kuzeydoğusunda önemli bir stratejik noktada bulunması itibariyle, Dubai ve Singapur gibi dünyanın en büyük transit aktarma üslerinden biri olabileceğini savundu. BŞB Başkanı Savaş’ın, İskenderun’un stratejik konumu ve Hatay’ın serbest bölge kapsamına alınması yönünde mücadelesine ara vermeden devam ettiklerini ifade ederek;

“Hatay; demir-çelik, çimento, tarım ve filtre gibi birçok sektör-de dünyayla rekabet edebilecek durumda olan, gelişime açık bir şehirdir. Serbest bölgenin kurulmasıyla birlikte; teknoloji, dış yatırımcı, istihdam ve rekabet ortamı sağlanacak.

Hatay’ın, serbest bölge statüsüne kavuşturulması ve 5. Teşvik Bölgesi’ne alınması konusundaki çabalarına iktidar milletvekillerinin gerekli dereceye destek veremediklerinin de altını çizen Başkan savaş; Hatay, ekonomik anlamda potansiyeli yüksek olan, ancak elindeki imkanları verimli kullanma noktasında organize olamayan, zenginlikleri bol bir şehir. Serbest bölge ile ekonomimizde belirgin bir canlanma ve kademeli bir büyüme gerçekleşecektir.”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, mesajında özetle, Hatay’da serbest bölge ilanı ile birlikte ekonomi, ihracat ve istihdamın güçleneceğini de belirtti.