CHP’Lİ ŞAHİN: HÜKÜMET HAKKINIZ ÖDENMEZ DİYEREK ALKIŞLADIĞI SAĞLIKÇILARIN HAKKINI GERÇEKTEN DE ÖDEMİYOR!

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Corona virüsü salgınında aylardır hizmet veren sağlıkçılarınahükümetin pandemi döneminde tavandan performans ödemesi yapılacağı açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ve sağlık çalışanlarına vaad edilen sözlerin tutulmadığını söyleyerek konuyu meclis gündemine taşıdı.

 

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin, tüm dünyada yaşanan ve Türkiye’yi de etkileyen Covid-19 salgınında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 23 Mart tarihinde büyük özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek,virüsü salgını sürecinde üç ay boyunca tavandan performans ödemesi yapılacağı açıklamasının adaletli uygulanmadığını ve sağlıkçıların mağdur olarak gün geçtikçe tükenmişlik sendromuna girdiğini söyleyerek konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı ve AKP hükümetinin açıkladığı tavandan ödemevaadlerinin sönen bir balon olduğunu söyleyen Şahin, Covid-19 ile mücadele eden sağlıkçıların birçoğunun hayatını kaybettiğini, birçoğunun enfekte olduğu ve yoğun virüs altında enfekte olma riski ile görev yaptıklarını belirterek yapılan ödemelerin hakkaniyetli olmadığını söyledi.

Konuyu meclis gündemine taşıyarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde Suzan Şahin, ‘‘Covid-19 pandemisi başladığından bu yana sağlık çalışanları büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışmaktadırlar. Sağlık hizmetinin ve sağlık çalışanlarının öneminin bir kez daha anlaşıldığı pandemi döneminde ne yazık ki sağlık çalışanlarının temel talepleri ve kronikleşen sorunları karşısında yeterli adımlar atılmamıştır. 3 ay tavandan ek ödeme düzenlemesi ‘müjde’ gibi sunulurken düzenlemelerdeki eksiklikler ve çalışanların emeğinin idarenin insafına bırakılması ile adaletsiz, çalışma hayatında huzuru zedeleyen sonuçlara yol açmıştır. Öte yandan salgının henüz bitmemiş olması ve Covid-19 pandemisi ile mücadelesi devam eden sağlık çalışanlarının ek ödemelerin sonlandırılması, sıfır döner sermaye ile karşılaşmaları aylardır verdikleri ve daha da ne kadar süreceği belirsiz olan bu sürede verecekleri emeğin karşılığını alamamaları ile sonuçlanmaktadır.’’ ifadelerini kullandı.

CHP’li Şahin, AKP hükümetinin sağlık çalışanlarına tehdit olarak kullandığını söylediği performans ödemelerinindeğil maaşların yükseltilmesi gerektiğini belirttiği önergede, sağlık çalışanlarının ek ödeme kapsamında döner sermayelerden de eşit olarak yararlandırılmadığı, tüm hastanelerin bulaş riski ile karşı karşıya olmasına ve hastanelerde görevli tüm çalışanların aynı risk altında çalışmasına rağmenpandemi için oluşturulan listelerde olmayan sağlıkçıların kapsam dışında tutulmasının ikilik yarattığını ve bunun da performansları olumsuz etkilediğini söyledi.

Covid-19 salgınının ilk gününden günümüze kadar fedakarca hizmet veren sağlıkçalışanlarının kampanyalarla hakkınız ödenmez diyerek alkışladığını ancak AKP hükümeti tarafından haklarının gerçektende ödenmediğini, verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplandırılmasını istediği sorular ise şöyle;

 

 1. Döner sermaye dağıtımındaki adaletsizliklerin giderilmesi adına sistem yeniden revize edilecek midir? Döner sermaye ek ödemeleri emeklilik hesaplamalarına dahil edilecek midir?
 2. Taban aylıklarının yükseltilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır?
 3. Döner sermayede sabitlerin etkisinin artırılarak performans sisteminin devre dışı bırakılması söz konusu mudur?
 4. Haziran ayı itibarıyla başlatılan performans ücretlendirmesi hekimlerde gerginliğe ve umutsuzluğa neden olmuştur. Pandemi koşullarında yoğun emek sarf eden sağlık çalışanlarının sağlığı da göz önüne alınarak performans ücretlendirilmesinin 2020 yılı için iptal edilmesi söz konusu mudur?
 5. Aynı serviste hizmet veren iki hemşirenin sadece mezuniyetlerinin farklı olması nedeniyle aldıkları ek ödemeler arasındaki fark çalışma barışı ve huzurunu bozmakta değil midir? Bu farklılığın giderilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır?
 6. Salgın nedeniyle Aile Hekimliği çalışanlarına ilave ücret verilecek midir?
 7. Sağlık taraması yapan, yollarda ateş ölçen, hasta ve yakınlarının izolasyonunda görevlendirilen çalışanların pandemi ile mücadele kapsamında desteklenmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır?
 8. Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık görevlilerinin yaşadığı mağduriyetler giderilecek midir?
 9. Çalışanların, çalışırken veya işten kaynaklı olarak yaralanması veya hastalanması iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilir. Sağlık çalışlarının kapasiteyi aşan hasta yoğunluğu ve yoğun çalışma şartları sonucu Covid-19 tanısı alması durumunda hastalığın yapılan işle yakın bağı gözetilerek iş kazası veya meslek hastalığı bildiriminde bulunması gerekmekte midir? Gerekmemekte ise nedeni nedir?
 10. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle çalışanların meslekte kazanma güçlerinde kayıp olması durumunda, buna bağlı olarak tazminat süreçlerinin yürütülmesi mümkün olabilecek midir?
 11. Pandemi sürecinde nöbet ücretinin ödenmemesi sorunu çözülecek midir?
 12. Çalışma barışı ve hakkaniyet ilkeleri ve sağlığın bir ekip işi olduğu anlayışından hareketle sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden faydalandırılmaları konusunda bir çalışmanız var mıdır?