CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, veteriner hekimlerin de beşeri hekimler gibi şiddet görüp, saldırıya uğradığını, sözlü tacize maruz kaldığını söyleyerek, TBMM’de kabul edilen sağlıkta şiddet yasasına veteriner hekimlerin de dahil edilmesi için kanun teklifi verdi.

 

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Av.Suzan Şahin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de veteriner hekimlerin verdiği sağlık hizmetinin sadece hayvan sağlığına yönelik olmadığını, aynı zamanda veteriner hekimlerin hayvandan insana geçebilen zoonotik hastalıklara karşı halk sağlığını, çevre sağlığını koruyarak, sağlıklı hayvansal gıdanın çiftlikten sofralara kadar her aşamasından görev yaptığını belirterek, veteriner hekimlere de giderek artan şiddetin önlenebilmesi için “Sağlıkta Şiddet Yasasına” dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Doktor, veteriner hekim, diş hekimi ve eczacıların sağlık sınıfında yer aldığını ve beşeri hekimler gibi şiddete maruz kalan veteriner hekimleri koruyacak ve şiddet uygulamaya karşı meyilli insanlara karşı caydırıcı etki gösterek olan yasalarla korunma hakkının sağlanması için kanun teklifi veren Şahin, ‘‘Hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığı için çalışan veteriner hekimler, sağlıklı gıda, insan ve toplum ile çevre sağlığı, biyotıp ve biyogüvenlik gibi alanlarda yaptıkları çalışmalar ile bugün 250’den fazla zoonoz hastalıkla (hayvanlardan insanlara, insanlardan hayvanlara geçen hastalıklar) mücadele etmektedirler. İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 65’i zoonoz hastalıklardan oluşurken, yüzde 90’ı da gıda kaynaklı hastalıklardır. Veteriner hekimlerin Sars, Kırım Kongo Kanamalı ateşi, kuş gribi gibi zoonoz hastalıkların tedavisinde bugüne kadar oldukça önemli rolleri bulunmaktadır. Koruyucu hekimlik hizmetleri ile engellenmesi mümkün olan zoonoz hastalıklarla mücadelede, dünya genelinde salgın hastalıklara neden olmadan önlem alınması gerekliliği bir kez daha görülürken, Çin’de uygun koşulları taşımayan bir hayvan pazarından çıkarak dünyada bir salgına neden olduğu belirtilen Covid-19 hastalığı ile mücadelede de etkin bir rol üstlenmektedir.Tüm dünyada sağlık meslek sınıfları hızla ve güçlü bir organizasyonla “tek sağlık” konsepti altında birleşirken, ülkemizde ne yazık ki 15 Nisan 2020’de çıkarılan sağlıkta şiddet yasasında bu anlayıştan uzak bir tutumla veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmıştır. Sağlık alanında verdikleri katkı ve emek gözardı edilerek, görevleri sırasında şiddete, tacize maruz kalan veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasasında kapsam dışı bırakılması sağlık çalışanları arasında ayrımcılığa neden olmuştur. Veteriner hekimler de “Sağlıkta Şiddet Yasasına” dahil edilmeli ve Sağlık Sınıfı çalışanlarına eklenmesi gerekmektedir.’’ dedi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda değişiklik yapılması gerektiğini söyleyerek TBMM’ye kanun teklifi sunan Suzan Şahin önerge gerekçesinde, ‘‘Hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığı için çalışan veteriner hekimler, sağlıklı gıda, insan ve toplum ile çevre sağlığı, biyotıp ve biyogüvenlik gibi alanlarda yaptıkları çalışmalar ile bugün 250’den fazla zoonoz hastalıkla (hayvanlardan insanlara, insanlardan hayvanlara geçen hastalıklar) mücadele etmektedirler. İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 65’i zoonoz hastalıklardan oluşurken, yüzde 90’ı da gıda kaynaklı hastalıklardır. Veteriner hekimlerin Sars, Kırım Kongo Kanamalı ateşi, kuş gribi gibi zoonoz hastalıkların tedavisinde bugüne kadar oldukça önemli rolleri bulunmaktadır. Koruyucu hekimlik hizmetleri ile engellenmesi mümkün olan zoonoz hastalıklarla mücadelede, dünya genelinde salgın hastalıklara neden olmadan önlem alınması gerekliliği bir kez daha görülürken, Çin’de uygun koşulları taşımayan bir hayvan pazarından çıkarak dünyada bir salgına neden olduğu belirtilen Covid-19 hastalığı ile mücadelede de etkin bir rol üstlenmektedir. Tüm dünyada sağlık meslek sınıflarının hızla ve güçlü bir organizasyonla “tek sağlık” konsepti altında birleşirken, veteriner hekimlerin fiili hizmet süresi zammından yararlanamamalarını ayrımcılıktır.’’ ifadelerini kullandı.