Lojistik sektörünün ülkenin dış ticareti için stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, sektörün sorunlarını önergeyle parlamentoya taşıdı.

Milletvekili Tokdemir, “Ülkemizin can damarlarından biridir. Lojistik hizmet ihracatının toplam ihracatımız içindeki payının çok iyi seviyelerde olduğu daha önceleri herkes tarafından bilinmekteydi, maalesef bugün bu sektör tam anlamıyla can çekişir durumda” değerlendirmesini yaptı.

 

Hatay Milletvekili Tokdemir, TBMM Başkanlığına verdiği, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği önergesinde şu sorulara yer verdi: “Zor durumda olan lojistik firmalarımıza bakanlığınıza bağlı Türk EXİMBANK olarak lojistik ihracatının artırılması ve desteklenmesi hususunda bakanlık olarak bir çalışmanız var mıdır? Eximbank üzerinden lojistik firmalarımıza sağlanacak kredi desteği verilmesi sektöre can suyu niteliğinde olacaktır. Bakanlık olarak Eximbank üzerinden lojistik firmalarımıza faizsiz kredi vermeyi düşünüyor musunuz? Katma değeri daha yüksek olan lojistik hizmet ihracatı stratejik bir alan olması sebebiyle ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemek için bakanlık olarak herhangi bir çalışmanız var mıdır? Eximbanktan ihracatçılara verilen sübvansiyonel kredinin lojistik firmalarımıza da vermeyi düşünüyor musunuz?”