Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bireyler ve kurumlar için önemli bir
iletişim mecrası haline gelen sosyal medyanın doğru kullanımına yönelik
bir rehber olması amacıyla “Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu” kitabı
hazırladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın önsözünde, “Hakikat ötesi (posttruth)
olarak adlandırılan bu dönemde İletişim Başkanlığı olarak temiz
bilgi, temiz sosyal medya ve temiz iletişim için küresel ve ulusal çerçevede
çalışmalar yapma hedefimize hepinizi ortak etmek isteriz. Yaşasın
hakikat!” ifadelerini kullandı.
“Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu” kitabında, dijital iletişimin en önemli
kanallarından biri olan sosyal medya tüm boyutlarıyla ele alınıyor.
Sosyal medyada dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulan kitapta,
sosyal medya okuryazarlığının önemi vurgulanırken, bu mecradaki ırkçılık, nefret
ve öteki söylemine dikkat çekiliyor.
“Kriz ortamında sosyal medya kullanımı ve dezenformasyonla mücadele”, “sosyal
medya ve algı yönetimi”, “sosyal medya bağımlılığı” ve “sosyal medya hukuku” da
kitabın diğer önemli bölümlerini oluşturuyor.
Doğru, sağlıklı ve güvenli bir sosyal medya kullanımına ilişkin önerileri de içeren
kitapta, başarılı bir kullanıcı profilinin nasıl oluşturulacağı ile hesap ve veri
güvenliğinin nasıl sağlanacağı konularına dair ipuçları yer alıyor.
Sosyal medyanın tarihçesi ve teknik özellikleri ile avantajları ve dezavantajlarına
kadar geniş bir yelpazede birçok konuya değinilen kitapta, temel sosyal medya
terimlerine ilişkin bir sözlük bölümü de bulunuyor.
“Sosyal medya riskler de barındırıyor”
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, “Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu”
kitabının önsözünde, iletişim teknolojileri ve araçları geliştikçe, iletişim kurmak
zahmetsiz bir hale geldikçe insanoğlunun daha önce hayal bile edilemeyen yeni
bir tecrübeyi yaşadığını ifade etti.
Hızla ilerleyen dijitalleşme konusunun sadece iletişimin bir parçası olmadığını,
ticaretin, siyasetin, eğitimin, kültür ve sanatın da bir aracı haline geldiğini
belirten Altun, böylesine muazzam bir gücün doğru kullanılmasının, doğru araçlar oluşturmasının, bunun sonucunda da insanlık için fayda üreten bir araca
evrilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.
Sosyal medyanın bu denli etkili bir araç haline gelmesinin aynı zamanda hayati
bir riski de beraberinde getirdiğine işaret eden Altun, “Her gün, her saat, her
dakika ve her saniye yeni bir bilginin ortaya dökülmesi, var olan bilginin yeniden
üretilmesi, oluşan bu büyük verinin (big data) iyi veya kötü niyetli yaklaşımlarca
kullanılması bu mecraların nasıl doğru kullanılabileceği gibi bir sorunu ortaya
çıkarıyor.” dedi.
“Doğru kullanım tam olarak nedir?”
Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
“Sorular, bilindik. Acaba dijitalleşme süreci ve onun ürünleri olan sosyal medya
mecralarını doğru kullanabiliyor muyuz? Biz mi sosyal medyayı kullanıyoruz
yoksa o mu bizi şekillendiriyor? Seçtiklerimiz gerçekten bizim tercihlerimiz mi?
Sosyal medyanın, aileden başlayarak tüm toplumsal ilişkileri iyi bir şekilde
etkilemesi mümkün mü? Peki doğru kullanım tam olarak nedir? Bu konuda
evrensel değerler üretmek, pratik yasal çerçeveler ortaya koymak çözüm olabilir
mi? Yalan ve yanlış bilgi üretimini durdurmak, algı oluşturmaya çalışanlara karşı
mücadele etmek, zihinlerimize savaş açan kesimlerin saldırılarından kaçınmak,
kültürden kültüre değişen etik ve ahlaki normlar ile evrensel kimi insani
değerlerin genel kabul görmesini sağlamak çok mu zor?”
“Türkiye, dijital dünyada da hakikati savunuyor”
İletişim Başkanı Altun, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde uzun zamandır siyasetten medyaya, diplomasiden insana küresel ve
ulusal birçok alanda hakikatin, doğrunun, ahlaki ve etik olanın mücadelesini
verdiğini dile getirdi.
Türkiye’nin bugün küresel algı merkezleri tarafından üretilen manipülatif bilginin
ve provokatif siyasetin karşısında duran bir ülke konumunda bulunduğunu
belirten Altun, “Bilginin ve algının her gün yeniden üretildiği sosyal medya
mecraları işte tam da bu nedenle hakikat merkezli yeniden ele alınmalıdır.
Evrensel insani değerleri samimiyetle savunan ve bunun için reform öneren
Türkiye bu alana öncülük etmeye taliptir. Küresel eşitsizlik ve adaletsizliklere
karşı verilen mücadele, bugün zihinlerde ve dijital ortamlar ile sosyal medya
mecralarındadır. Türkiye, dijital dünyada ve sosyal medyada da hakikatin
savunuculuğunu yapmaya hazırdır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Yaşasın hakikat!”
Fahrettin Altun, “Hakikat ötesi (post-truth) olarak adlandırılan bu dönemde
İletişim Başkanlığı olarak temiz bilgi, temiz sosyal medya ve temiz iletişim için
küresel ve ulusal çerçevede çalışmalar yapma hedefimize hepinizi ortak etmek
isteriz. Yaşasın hakikat!” ifadelerini kullandı.
“Doğru kullanmak için tanımak gerekir”
Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı olarak hazırladıkları “Sosyal Medya Kullanım
Kılavuzu” kitabıyla öncelikle interneti ve sosyal medya mecralarını tarihsel
perspektifinden teknik özelliklerine kadar tam anlamıyla doğru anlamayı
hedeflediklerini dile getirdi.
“Doğru kullanmak için tanımak gerekir” ilkesiyle kitapta sosyal medyanın her
yönünü ele aldıklarını aktaran Altun, sosyal medyanın avantaj ve dezavantajlarını
ortaya koyan, insan ilişkileri üzerindeki etkilerini inceleyen, dünyada bu alanla
ilgili önemli araştırmalara atıflar yapan, öneriler sunan, hesap güvenliği
konularından ırkçılık, nefret söylemi ve etik değerlere kadar birçok konuya işaret
eden bir çalışma hazırladıklarını kaydetti.