SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI SEMİH DURMUŞ

“DÖNER SERMAYE ACİLEN MASAYA YATIRILMALI”

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Beyzade FM&TV’de yayınlanan Haftanın Dosyası Programında Serkan Uğraş’a önemli açıklamalarda bulundu. Durmuş, Pandemi sürecinde sağlıkçıların yaşadığı sorunları dile getirirken, sağlıkçılarının en önemli sorunlarının başında döner sermaye adaletsizliğinin geldiğini söyledi.

Haftanın Dosyası programına telefon bağlantısıyla katılan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, kovid-19 sonrası sağlık çalışanlarının 40 saatten fazla çalışma oranlarının yüzde 70’in üzerine çıktığına dikkat çekerken, sağlık sektöründe bir an önce atamaların yapılması gerektiğini söyledi.

Durmuş, ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nün hasta ve vaka sayılarını birbirinden ayırdığını dikkat çekerek, bu durumun Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı günlük tabloda kafa karışıklığına sebep olduğunu vurguladı.

“KOVİD SONRASI 40 SAATTEN FAZLA ÇALIŞMA ORANI YÜZDE 70’E ÇIKTI”

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş konuşmasında pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntıların daha belirgin hale geldiğini söyledi. Durmuş konuşmasında,  “Öncelikli olarak Sağlık çalışanları pandemi ile mücadele noktasında çok ciddi ile mücadele içindedir. Bu çalışmalar gerçekten çok yoğun ve yorucu çalışmalar. Sağlık çalışanları geceyi gündüze katarak çalışma içindiler. Bu noktada vatandaşlarımızda mesafe, maske ve hijyen noktasında dikkat gösterirlerse ülke olarak iyi bir noktaya gelebiliriz. Bu görevler basit, herkesin yapacağı görevler bunlar. Arabalara maske giydirerek yaptığımız eylem sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu, sıkıntı ve sorunların çözülmesine yönelik duyarlılığın gelişmesine yönelikti. Sağlık çalışanları kovid-19 sonrası çalışması 40 saatten fazla çalışanların sayısı yüzde 22 iken yüzde 70’e çıktı. Çalışanlar 3 günde bir nöbet tutar duruma gelmiş durumda. Sağlık çalışanlarının eşlerinin önemli bir kısmı da sağlık çalışanı olduğu için eşler birbirlerini, çocuklarını göremez oldular. Sağlık çalışanlarının ailevi sorunları doğmuştur. Biz sağlık çalışanı sayısının arttırılması gerektiğini söylüyoruz. Hele de bu dönemde ciddi olarak adımlar atılabilir. Sağlık çalışanlarının 18 yaş altı çocukları var, o çocuklarında durumu var. Sağlık çalışanları bu yönden çıkmazın içinde. Kendini yorgun hisseden sağlık çalışanı oranı yüzde 92.”

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA BULAŞ RİSKİ YÜZDE 3,9”

“Bizim eylemimizde döner sermayedeki adaletsizliktir. Çalışanlar hak ettiğini maalesef alamıyorlar. Sağlık bakanlığı çözüm noktasında adım atıyor ama döner sermaye konusunda çalışanları mutlu edemiyorlar. Bu yönetmeliğin revize edilmesi gerektiğini söylüyoruz fakat bu bir türlü bu revizyon gerçekleşmedi. Bugün yüz hastane de yüz hemşireye sorsanız kadro ve tecrübeleri aynı olmalarına rağmen aynı ücreti almıyorlar. Aynı görevi olan hekim arkadaşlar bile aynı ücreti almıyor. Diğer kamu ve kuruluşlarda böyle durum göremezsiniz. Pandemi sürecinden sonra ivedi bir şekilde döner sermayenin masaya yatırılması gerektiğinin altını çiziyoruz. Ayrıca şunu da ifade etmeliyim, sağlık çalışanları arasında bulaş riski yüzde 3,9 oranında. Biz bu çalışmayı 21 Mayıs 8 Haziran arasında yaptık.  Aynı araştırmaya göre Sağlık çalışanlarının aileye bulaştırma oranı 3,4. Sağlık çalışanları Avrupa’ya oranla iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim.  Bu oranlar Avrupa da yüzde 10’lara dayanıyor.” Dedi.

“DSÖ VERİLERİNDE HASTA VE VAKA TABLODA BİRBİRİNDEN AYRILDI”

Semih Durmuş, Sağlık Bakanlığı’nın veriler konusunda şeffaf olduğunu ve veri gizlemeye ihtiyaç duymadığını söyledi. Durmuş ayrıca, “Hastane ortamları ve acil servisleri insanların acılarını dışa vuracaklarını yer değildir. Biz de bu konuyu dile getirdik. Sağlıkta şiddetin ortadan kalkması için vatandaşın duyarlılığına ihtiyacımız var. Sadece Sağlık Bakanlığı ve Sendika olarak mücadele edeceğimiz bir durum değil şiddet ve bu hususta el birliği yapmamız gerekiyor. Bu dönemde de istifalar olabiliyor. Sağlık çalışanlarının içinde özel sektörde çalışmak gibi imkânlar var, bu durumlar bugüne has bir istifa değil. Usulüne göre istifa etmiş kişiler 6 içinde görevlerine dönebiliyorlar. İsteyen arkadaşlar bunu kullanabiliyorlar. Bunun Kovid-19 ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ben Tabipler Odası’nın bu açıklamasının direk kovid-19 ile alakalı olmadığını söyleyebilirim. Vaka Sayıları hakkında Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Hasta ile Vaka tabloda birbirinden ayrıldı. Semptomlar gelişmeden ayakta atlatılabilen hastalar vaka olarak adlandırılıyor. Bu çelişki bilgiler gizleniyor algısı ortaya çıkarıyor. Ben bakanlığın veri gizleme ihtiyacı olacağını düşünmüyorum.” İfadelerini kullandı.