2020 YILI 4. MECLİS BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMU YAPILDI

Sedat İSKENDEROĞLU – Dörtyol

Dörtyol Belediye Meclisi 2020 yılı Mart ayında yaptığı 3. Meclis birleşiminin ardından pandemi kısıtlamaları nedeniyle dört aydır toplanamıyordu.

01 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 15:00’da sosyal mesafe kuralına uyarak oturma düzeni gerçekleştirebilmek gayesiyle Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda 2020 yılı 4. Meclis birleşiminin 1. oturumunu gerçekleştirdi.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin’in başkanlık ettiği meclis birleşimi açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Meclis Üyesi ve Meclis Katibi İsminur Ercan’ın abisinin vefatı dolayısıyla izinli sayıldığını ve katip üyeliği meclis Üyesi Cengiz Can’ın yapacağını belirtti ve merhum Ahmet Zeki Tarhan için dua okuttu.

Dört aylık süre içerisinde yürütülen çalışmalar hakkında da meclis üyelerine bilgiler veren Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, salgın kısıtlamalarının ve tedbirlerinin belediye çalışmalarına ekstra bir yük kattığını, fakat vatandaşların da sağduyulu davranışları sayesinde başarıyla bu dönemi atlattıklarını belirtti ve Başkanlık makamı ile Meclis Üyeleri tarafından gündeme alınması istenilen konuların görüşülmesine geçildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak hayvan barınağı ile ilgili yer tahsisi talebi meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle gündeme alındı lakin yer konusunda oluşan tereddütler ifade edildi. Madde meclis üyelerinin 1 ret oyuna rağmen oy çokluğuyla İmar komisyonuna görüşülmek üzere havale edildi.

Gündeme eklenen Evsel Atık Fiyat Tarifesinin belirlenmesi de oy birliği ile gündeme eklenerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Gündeme eklenmesi istenilen Kuzuculu Mahallesindeki imar değişikliği talebi ise başkanlık makamı tarafından gündemden çekildi.

Meclis gündeminin 4. maddesinde gizli oy açık tasnif ile üç adet Encümen Üyesi Seçimini gerçekleştirdi. 2020 yılı için encümen üyeliklerine önerilen Hüseyin Sarıkaya 30, Şehri Macit 28 ve Hakan Kozak 27 oy alarak encümen üyesi oldu.

Meclis gündeminin 5. maddesinde gizli oy açık tasnif ile beş adet Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimini gerçekleştirdi. 2020 yılı için Plan ve Bütçe Komisyon üyeliklerine önerilen Ahmet Alper Soylu 31, Hüseyin Tok 31, Celal Türker 30, İlyas Uygur 30 ve Hüseyin Üz 31 oy alarak Plan ve Bütçe Komisyon üyesi oldu.

Meclis gündeminin 6. maddesinde gizli oy açık tasnif ile beş adet İmar Komisyonu üye seçimini gerçekleştirdi. 2020 yılı için İmar Komisyon üyeliklerine önerilen İsmail Başar 29, Hasan Özel 29, Fatma Görgen Selimoğlu 24, Tuğba Ölmez 30 ve Erkal Kara 30 oy alarak İmar komisyon üyesi oldu.

Gündemin 7. Maddesinde Gayrimenkul Satış Komisyonuna Süleyman Bahri Özel oy birliğiyle seçildi.

Gündemin 8. Maddesinde Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna Cengiz Can oy birliğiyle seçildi.

Gündemin 9. Maddesinde Tadilat Komisyonuna Cengiz İnan oy birliğiyle seçildi.

Gündemin diğer maddelerindeki Dörtyol Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu, 2019 Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabı, 2019 Yılı Denetim Raporu, 2020 yılı Çevre Temizlik Vergisi düzenlemesi, bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması, Yeşilköy Mahallesi 1561 parsel üzerinde bulunan binanın Sağlık Bakanlığı adına yapılan süresiz tahsis işleminin iptal edilerek süreli tahsis işlemi, Kültür İhtisas Komisyon Raporunun görüşülmesi ile Dörtyol Belediyesi Zabıta Tembih namesinin görüşülmesini içeren maddeler ise 03 Temmuz 2020 Cuma günü saat 14;00’da yapılacak olan ikinci oturuma bırakılarak meclis oturumu sonlandırıldı.