Dörtyol Atatürk Anadolu Lisesi ile İskenderun Teknik Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

 

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci ve Dörtyol Atatürk  Anadolu Lisesi Müdürü M. Atıf Arslan’ın katılımı ile imzalanan protokol ile İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile Dörtyol Atatürk  Anadolu Lisesi Müdürlüğü arasında sosyal ve bilimsel işbirliğini gerçekleştirmektir.

 

Liselerin ihtiyaç duyabileceği hizmet içi eğitim, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi,  seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi veya eğitim öğretim desteği sağlanması konularında Üniversite tarafından uygun görülen şartlarda uzmanlık desteği sağlanacaktır. Öğrencilerin alan/bölümleri tanıması açısından yerinde tanıtım ve bilgilendirmeler yapılacak. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ile müzik, tiyatro, resim, spor, heykel, fotoğrafçılık, izcilik vb. alanlarda faaliyet gösteren okul öğrenci kulüpleri arasında işbirliği sağlanacaktır. Koro ve topluluk elemanlarının okulları ziyaret ederek, icra ettikleri sanat hakkında öğrencileri bilgilendirmeleri, enstrümanlarını tanıtmaları, konser vermeleri ve zaman zaman öğrenmen ve öğrencilerle birlikte mini konser vermeleri sağlanmaya çalışılacaktır.

 

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE),kalite güvence sistemi çalışmaları kapsamında düzenlediği konferansta Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ı ağırladı.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), kalite güvence sistemi çalışmaları kapsamında düzenlediği konferansta Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ı ağırladı. 27 Ocak Cuma günü saat 10.30’da Turuncu Salonda düzenlenen “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon” konulu konferansa İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İSTE Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gökhan Gündüz, Prof. Dr. Meltem Eken ve Prof. Dr. Mustafa Yüksek, İSTE Genel Sekreteri Yahya Kılıç, İSTE Yönetim Kurulu Üyeleri ile akademik ve idari personel katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci yaptı. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ıİSTE’de ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Rektör Depci “kalite deyince aklımıza mükemmeliyeti yakalama çabası geliyor. Kalite benim için, küreselleşen dünyada öğrencilerimizi hayata hazırlayarak yetkin ve liyakat sahibi bireyler yetiştirmekten geçiyor. Kaliteyi arttırma bilinciylebu konudaki en büyük sorumluluğumuz öğrencilerimize karşıdır. Tüm akademik ve idari personelimiz bu bilinçle hareket ediyor. Ali Kuşçu, Gazali, Fuzûlî örneklerindeki gibi nerede yetiştirilmiş, kimin yanında yetiştirilmiş olduğun önemlidir. Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla buradayız. En alt kademeden en üst kademeye her birimiz kaliteyi arttırmaya gönül vermiş olmalıdır ve İSTE’de çok şükür durum böyle. Birbirimize güvenerek ve işimizi çok iyi yaparak tüm eksiklerimizi birer birer tamamlıyoruz” dedi.

Programda daha sonra Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon” konulu bir konferans verdi. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar yapmış olduğu sunumda öncelikle kalite güvencesinin artan önemine ve modern bir kavram olarak kalite kavramına değindi. Kalitenin çok boyutlu bir kavram olduğunun altını çizen YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar, nitelik farklılıklarının artmasının kalite kavramının öneminin artışına neden olduğunu belirtti. Sunumunda daha sonra paydaşların kalite algısına; yükseköğretimde kalite güvencesine; kalite güvence sistemleri ve YÖKAK’ın kalite güvencesi çerçevesine; kalite güvencesi ve akreditasyon uygulamaları konularını ele alan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar, mükemmeliyete yolculukta her kurumun özel olduğunu ifade etti. Kendine özgü yeterliklerin geliştirilerek YÖKAK şartlarını sağlayan kendine özgü modeller geliştirebileceğini belirten Prof. Dr. Kar, bu durumun sürdürülebilirlik açısından da kıymetli olduğunun altını çizdi. Sunumunda ayrıca YÖKAK ölçütlerinin uluslararası uyumuna; YÖKAK dış değerlendirme türlerine ve kalite güvencesinin hedeflerine değinen Prof. Dr. Kar, YÖKAK ve akreditasyon ajanslarının gündemini aktararak konferansını noktaladı.

Sunumun ardından kendine yöneltilen soruları cevaplayan Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’a İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci’nin hediye takdimi ile program sona erdi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Erasmus+ Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında, Romanya’dan Asociatia Tineret pentru Dezvoltare Durabila ve Constantin Brâncoveanu Lisesi ve İtalya’dan Beyond Borders Cultural Association işbirliğinde Türkiye’den Belen Kaymakamlığı ev sahipliğinde “EDUcate YOUth – Nonformal Bridges to Formal Education” adlı projenin çoğaltıcı etkinliği 20.01.2023 tarihinde Belen’de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda Kaymakam Mahmut Sami YILMAZ, Okul Müdürleri ve öğretmenler ile yurt dışından misafirlerin katılımında icra edildi.

 

Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlatılarak, Proje Koordinatörü Yeliz SEVİM’in sunumu, proje katılımcılarından Elif ESİN’in duygu ve düşüncelerini paylaşması ile devam ettirilerek, projeye katkı sunan kurumlara plaket takdimi ve yemek ikramı ile sona erdi.

 

Proje Koordinatörü Yeliz SEVİM; Projenin temel hedefinin: Romanya, İtalya ve Türkiye’den

14-20 yaş arası toplamda 300 gencin yaygın eğitim metotları aracılığıyla eleştirel düşünme ve

temel yetkinliklerin geliştirilmesi ile Sivil Toplum Kuruluşları, okul ve kamu kurumları arasında örnek bir işbirliği modeli oluşturmak olduğunu, eğitim- öğretim metodojileri yaygın eğitim metotları, proje ortakları tarafından yapılan sunumlarla paylaşıldığını, ayrıca projenin başlangıcından bu yana yapılan faaliyetler ve yaygınlaştırma çalışmalarının değerlendirildiğini ve tüm sonuçlara https://educateyouth.org/ web sitesinden ücretsiz olarak erişim sağlanabileceğini ifade etti.

 

Belen Kaymakamı Mahmut Sami YILMAZ; Erasmus+ projelerinin eğitim ve kültürel alanda

farkındalık yarattığını, bu projenin örgün ve yaygın eğitim arasında mükemmel bir köprü oluşturduğunu, dolayısı ile bu tür projelerin desteklenmesinin ve devam ettirilmesinin önemini ifade ederek, emeği geçen Proje Koordinatörü Yeliz SEVİM’e, projeye destek olan kamu kurum ve kuruluşlarına ve katılımcılara teşekkür etti.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Belen Kaymakamlığı ev sahipliğinde Romanya’dan Asociaţia “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” (CPDIS) İspanya’dan Academia Postal 3 Vigo ve Letonya’dan Creative Minds for Culture ortaklarıyla yürütülen Erasmus+ “restART for ART” adlı projenin çoğaltıcı etkinliği 18.01.2023 tarihinde Hatay’ın Belen ilçesinde gerçekleşti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda Kaymakam Mahmut Sami YILMAZ, Belediye Başkan Yrd. Abdullah ÖNDER, Kamu Kurum ve Kuruluşların Daire Amirleri, Okul Müdürleri ve öğretmenlerin, Medeniyetler Korosu Başkanı Yılmaz ÖZFIRAT ile yurt dışından misafirlerin katılımı ile icra edildi.

Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlatılarak, Proje Koordinatörü Yeliz SEVİM’in sunumu, proje katılımcılarından Ennur SAĞLAM’ın duygu ve düşüncelerini paylaşması ve projeye katkı sunan kurumlara plaket takdimi ve yemek ikramı ile sona erdi.

Proje koordinatörü Yeliz SEVİM proje hedeflerinin; müzik ve sanat ile ilgilenen yetişkinlere yönelik yeni fırsatlar sunmak, somut olmayan kültürel mirasa odaklanıp bu mirası Avrupa’da ve Türkiye’de gelecek nesillere tanıtarak farkındalık oluşturmak, somut olmayan mirasa ilişkin dijital medyaya erişimi kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. Bu kapsamda oluşan yayın ve eserlere, aşağıda belirtilen linklerden ücretsiz olarak erişim sağlanabileceğini açıkladı.

  1. Kültürel Haritalama

https://bit.ly/3AcRHaU

  1. Müzik Albümü https://open.spotify.com/album/0IGcJUP8lebdrpMulBLk5P
  2. Yerel sanatçılar için etkinlik düzenleme rehberi

https://bit.ly/restartforart-guidebook-TR

  1. Websitesi

Belen Kaymakamı Mahmut Sami YILMAZ; kendisinin de Polonya’da Erasmus+ fırsatlarından faydalandığını, Erasmus+ projelerinin kültürel ve sanat alanında farkındalık yarattığını, kültürel çeşitliliği ve müziğin birleştirici gücünü gösteren bu projenin ülkemiz, ilimiz ve ilçemizin diğer ülkelere karşı tanıtımı, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması, ülkemiz ile ilgili dış ülkelerdeki kişiler arasında pozitif bir düşünce yaratılmasına katkı sağladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu açıdan ayrı bir önem arz ettiğini belirterek, emeği geçen Proje Koordinatörü Yeliz SEVİM’e, projeye destek olan kamu kurum ve kuruluşlarına ve katılımcılara teşekkür etti.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), “Save Environment with 3Rs” isimli Erasmus+ Projesi kapsamından lise öğrencilerini misafir etti.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), “Save Environment with 3Rs” isimli Erasmus+ Projesi kapsamından lise öğrencilerini misafir etti. İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin hazırladığı ve Romanya ulusal Ajansı tarafından kabul edilen proje kapsamında Romanya, Letonya ve Dörtyol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden öğrenciler 19 Ocak Perşembe günü İSTE’deydi. 30 öğretmen ve öğrenci Proje Koordinatörü İngilizce Öğretmeni Sait Sinan Yıldırım eşliğinde İSTE’ye geldi. Enerji Tasarrufu Haftasınedeniyle ve proje konumuz “EnergySaving” kapsamında öğrencilere seminer verildi.

Seminerde İSTE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suha Orçun Mert ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kaan Baltacıoğlu öğrencilere mühendislik mesleği ve Türkiye’de mühendislik eğitimi ile ilgili sunum yaptı. Ardından öğretmenlerden ve öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı.

Seminerin ikinci bölümünde ise Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suha Orçun Mert, en ucuz enerjinin tasarruf edilen enerji olduğunu temel alan bir sunum yaptı. Prof. Dr. Mert yaptığı sunumda tarih boyunca enerji kullanımını ve enerji kaynaklarının neler olduğu; enerji kullanımı ile insan gelişimi arasındaki ilişki; Dünyada ve Türkiye’de enerji kullanım verileri gibi konulara değindi. Enerjiden tasarruf etmek için neler yapılabileceğine dair bilgi veren Prof. Dr. Mert sunumunu “enerjinizi düşürmek isteyenlere inat enerjinizi efektif kullanın, koruyun” diyerek tamamladı.

Ulusal ve uluslararası lise öğrencilerini İSTE’de görmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci “öğrencilerimize eğitimlerinin her kademesinde uluslararası çalışmalara katılabilecekleri imkanlar tanınıyor olması çok kıymetli. Biz de bunun bir parçası olduğumuz için mutluyuz. Bugün alanında yetkin hocalarımızdan enerji konusunu dinleme fırsatları oldu. Sunumların faydalı olmasını temenni ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Ayrıca projede emeği geçen öğretmenlerimizi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü de emekleri için kutluyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Program proje ekibiyle hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

İlçemizin kanayan yarası sokak hayvanları sorunu,  Samandağ Akdeniz Kültür ve Dayanışma Derneğinin ev sahipliğinde “sokak hayvanları sorunları ve çözüm önerileri” başlığıyla ele alındı. Katılımın yoğun olduğu toplantıda, çıkan ortak sonuç ise; “Sokak Hayvanları sorununu çözemeyen belediyelerin, çağdaş kentler yaratması mümkün değildir” şeklinde oldu.  

Toplantıda; sokak hayvanlarının kentlerimizin önemli bir gerçeği olduğu, bu gerçeği yok sayan bir bakış açısıyla sorunun çözülemeyeceği vurgulanırken, hayvanların yaşam hakkına saygı duymayan, bu hayvanların ihtiyaçlarının karşılandığı yaşam alanlarını inşaa etmeyi hizmet anlayışının merkezine almayan belediyecilik uygulamalarının eksik kalacağı ifade edildi.  

Ülkemizde olarak 10 milyon sokak köpeğinin yaşadığı tahmin edilmektedir. 

Veteriner Hekim Şevki Serin’in konuşmacı olduğu toplantıda, ülkemizde sokaklarda 10 milyon köpek yaşadığı, ilimizde ise bu sayının 80 ile 100.000 arasında olduğu tahmin edildiği vurgulandı.  

Veteriner Hekim Şevki Serin, konuşmasına devamla, “kanunların görevlendirdiği başta belediyeler olmak üzere İl Tarım müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri müdürlüklerinin el ele vererek, işin önemini kavrayan bir noktadan hareketle sorunu çözmeye dönük acilen ortaklaşması gerekmektedir. 

Başta Büyükşehir Belediye’sinin ve ilçe belediyelerinin bu hayvanların yaşamasına uygun yaşam alanları oluşturmak, bu yaşam alanlarında yeterli sayıda hekim, tekniker ve eğitilmiş personel istihdam etmek zorundadır. 

Gerek yaşam alanlarının kanunlara ve vicdana uygun inşaası, gerekse burada çalışacak personelin nitelikli ve eğitilmiş, merhamet duygusu yüksek personelden seçilmesi projenin başarıya ulaşması için temel koşuldur. 

“Yaşam alanı” oluşturmak belediyeler için zahmet olmaktan çıkmalıdır, 

Yıllardır sorunu çözmek üzere irade ortaya koyamayan ve ilgisiz davranan yetkili kurumların bu iş için kaynak ayırarak, ivedilikle düzenli ve sürekli kısırlaştırma faaliyetine başlaması çok önemlidir. 

Kaldı ki kentte yaşayan hayvanların en az %70’i kısırlaştırılmadan üremenin stabil hale gelmesi mümkün değildir. 

Kısırlaştırılan hayvanların kuduz hastalığı ve parazitlere karşı aşılanması, çip takılarak ilgili müdürlüklerin veri tabanına kaydedilmesi ve takibinin yapılması yasal zorunluluktur. 

“Sokak hayvanlarını doyurmak” saldırganlıklarını azaltır. 

Genetik olarak saldırgan olan ırkları bir kenara koyarsak, sokak hayvanları karakter olarak genelde uyumludurlar. Kısırlaştırıldıktan sonra alındıkları yere geri bırakılması ve yaşayacakları yerde beslenme odağının yerleştirilmesi bu hayvanların o ortamda barışık bir şekilde yaşaması için çok önem taşır. 

Bugüne kadarki uygulamada alındığı eski yerine bırakılmayan sokak hayvanlarından dolayı başta kent ortamları olmak üzere birçok mahallede köpek yoğunlaşmaları yaşanmaktadır. 

Bu da hayvanların gıdaya ulaşmalarında zorluklara ve kendi aralarında gruplaşarak saldırgan bir tavır almalarına sebep olmaktadır.  

Mama ihtiyacını karşılarken büyükşehir belediyelerinin önderliğinde kurulacak mama üretim tesislerinin hem Büyük Şehir Belediyesi’nin hem de ilçe belediyelerinin mama ihtiyacını sorununu ekonomik olarak çözecektir. 

Sokak hayvanları halk sağlığı açısından da risk oluşturmaktadırlar. 

Özellikle kent ortamlarında aç ve sefil halde yaşamaya mahkum edilen hayvanlar hastalıklara yakalanarak mağdur olmakta, taşıdıkları bazı hastalıkları çevreye yaymak suretiyle insan sağlığını riske etmektedir. 

Örneğin, Kist Hidatik, Kuduz,  Toxoplasmosis vb hastalıklar hem hayvanları öldürmekte hem insanlara bulaşarak risk oluşturmaktadırlar. Zoonoz adını verdiğimiz bu tür hastalıkların ortadan kaldırılması, sokak hayvanlarının aşılanması, kısırlaştırılması ve çip takılarak takip altına alınması ile mümkündür. 

Ayrıca vatandaşın hayvan sahiplenmesini teşvik etmek amacıyla belediyelerin teşvik uygulamaları ve kampanyalar düzenlemesinde büyük yararlar da vardır. 

Örneğin sokak hayvanına sahip çıkacak vatandaşa indirimli otobüs bileti, mama desteği, kuduz aşısı desteği, kısırlaştırma desteği verilebilir” dedi. 

Toplantıya, Hatay Büyükşehir Belediye eski çalışanı Veteriner Hekim Şevki Serin yanısıra, Muhasebeci Mehmet Sakallı ve Mevlüt Oruç ile soruna duyarlı aktivistler katıldı. 

Haber – Foto: Eser Sağaltıcı 

Hatay’da bir arada yaşama kültürünün sahnede vücut bulmuş hali olan ,barış mesajları verdikleri konserleri ile Özelde Hatay’ın genelde ise Türkiye’nin gururu Antakya Medeniyetler Korosunun yeni üye seçmeleri hafta sonu yoğun katılım ile gerçekleşti. Medeniyetler Evinde gerçekleşen ve İlk dakikalardan itibaren başvuru sayısının oldukça fazla olduğu seçmelerde yoğun ilgi son dakikalara kadar sürdü.Toplamda 372 kişinin başvuru yaptığı seçmelerde 179 erkek , 193  kadın  aday Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat yönetimindeki seçici kurulun karşısına ses ve enstrüman konusunda yeteneklerini sergilediler.

Toplamda 250’yi  bulan üye sayılarına ilave olarak  yoğun talep üzerine gerçekleştirdikleri  Yeni Üye Seçmelerine beklediklerinin üzerinde yoğun katılım olduğunu ifade eden Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat ,Tamamı müzik öğretmenlerinden oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri neticesinde Medeniyetler Korosuna girecek yeni üyeleri belirleyeceklerinin altını çizerek katılım gösteren herkese teşekkür etti. Özfırat:” Bizleri bekleyen yoğun 2023 yılı konser programlarımız için yeni katılımlar ile daha da güçlenecek olan koromuzda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”dedi.

İskenderun Belediyesinin Sosyal ve Kültürel alanda yaptığı organizasyonlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

İskenderun Belediye Kültür Sarayında İskenderun Belediyesi Şehir Tiyatrosu topluluğu tarafından hazırlanan “Senin Annen Bir Melekti Yavrum” adlı tiyatro oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Düzenlenen organizasyona katılan Belediye Başkanı Fatih Tosyalı,” Belediye olarak rutin çalışmalarımızın yanında sosyal ve sanatsal anlamda da çalışmalarımızı etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Yeni yılda bu tür organizasyonlara devam edeceğiz ”dedi.

İskenderun Teknik Üniversitesi(İSTE)Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programına içten yanmalı ve elektrikli araç yedek parçaları hibe edildi.

2022- 2023 Güz Yarıyılının sonuna gelirken İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) aldığı hibelerle öğrencilerine katkı sunmaya devam ediyor. İskenderun Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programına Gümüş Otomotiv Mot.Ar.San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından içten yanmalı ve elektrikli araç yedek parçaları hibe edildi. Hibelerin İskenderun Meslek Yüksekokulu’na teslimi esnasında Gümüş Otomotiv adına Mehmet Ali Gümüş ve Hamdi Alkan hazır bulundu. Laboratuvar ve atölyelerde kullanılacak yedek parçaların piyasa fiyatı ise 450.000 Türk Lirası.

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programının araştırma ve eğitim faaliyetlerine katkı sunacak hibe için İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci şunları söyledi: “Öğrencilerimize faydalı olan her sektörden her türlü iş birliğini yapıyoruz. Bugün bunların bir yenisine daha imza atarak tarafından içten yanmalı ve elektrikli araç yedek parçalarını okulumuza kaz”andırdık. İSTE’ye verdikleri destek için Gümüş Otomotiv Mot.Ar.San. ve Tic. Ltd. Şti.’neşahsım ve üniversitem adına teşekkür ediyorum”.

İskenderun Teknik Üniversitesi(İSTE)akademisyenleri İskenderun Paşa Karaca AİHL öğrencilerine Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ni anlattı.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) akademisyenleri İskenderun Paşa Karaca AİHL öğrencilerine Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ni anlattı.“Fakültemiz Bölümlerini Tanıtım ve Tercih Günleri” kapsamında gençlerin doğru tercih yapabilmesi ve tercih sürecinde yollarını aydınlatmak için İSTE Akademisyenleri İskenderun Paşa Karaca AİHL öğrencileri için bir tanıtım etkinliği düzenledi.Öğrencilerin hem Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ni yakından tanımaları hem de İSTE’nin sosyal olanaklarını öğrenmelerini sağlamak için öğrencilere tanıtım sunumu yapıldı. Bu yıl YKS sınavına girip tercih yapmaya hak kazanacak gençlere bilgilendirme yapılmasının ardından soruları cevaplandı.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci’nin tavsiyeleri ile İSTE’ninbilinirliğini arttırmakamacıyla düzenlenen Fakültemiz Bölümlerini Tanıtım ve Tercih Günleri Etkinliği, İSTE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Volkan Akdoğan koordinatörlüğünde, Endüstri Mühendisliği Bölümünden Doç.Dr.Abdullah Sakallı, Biyomedikal Mühendisliği Bölümünden Dr.Öğr.Üyesi Süleyman Gökhan Çolak, İnşaat Mühendisliği Bölümünden Arş.Gör.Dr. Müzeyyen BalçıkanlıBankir, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden Arş.Gör.Selva Bal ve Makine Mühendisliği Bölümünden Arş.Gör. Vedat Yeğin’in katılımlarıylayapıldı.

Her gencin eğitimde eşit fırsatlar yakalamasını kendilerine vizyon edindiklerini ifade eden İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci “güçlü, eğitimli ve aydın bir neslin yetişmesineöncülük edecek adımlar atmak için çalışıyoruz. Bu yolda akademik ve sosyal bir kültüre sahip olan üniversitemiz en iyisi olma yolunda her geçen gün emin adımlarla ilerlemektedir. Sınava hazırlanan gençlerimizi İSTE Ailesinin bir ferdi olarak görmek bizim için mutluluk vesilesidir. Her birine başarılar diliyorum” dedi.