Korona Virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, salgının/ bulaşının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından il genelinde uygulanmak üzere alınan 2020/47 sayılı karar aşağıdaki linkte verilmiştir.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı
ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi
koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak
uygulamaya geçirilmiştir.
Alınan tedbirler kapsamında;
-İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı Genelgesi ile Umuma Açık İstirahat
ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada
bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen lokanta, restoran, pastane, kafe,
kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek lokalleri, çay bahçeleri, yüzme havuzu,
hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri vb. işyerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine
durdurulmuş; İçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarih ve 5760 sayılı Genelgesi ile tüm lokanta ve
restoranlar ile pastane vb. işyerlerinin paket servis, gel-al benzeri şeklinde çalışabilecekleri,
-İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarihli ve 6007 sayılı Genelgesi ile vatandaşlarımızın
hafta sonlarında sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında piknik, spor, yürüyüş,
balık tutma vb. faaliyetleri yapmalarının yasaklanması, il ve ilçelerin durumuna göre tedbirin
hafta içinde de uygulanabileceği,
-İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı Genelgesiyle kamuoyunda sosyete
pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası,
çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri
27.03.2020 tarihi saat 17:00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulmuştu.
Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe
geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine
geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda getirilen
yasaklama/kısıtlamaların bazılarının kaldırılması hususları değerlendirilmiştir.
Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda , İl İdaresi
Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 31.05.2020 Pazar günü Vali Sayın Rahmi DOĞAN başkanlığında
olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Bu kapsamda;
1. Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane,
kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve
nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan
canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen
kurallar dâhilinde saat 22.00’a kadar hizmet vermeye başlamalarına (Kendi müşterilerine hizmet
veren turizmtesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.),
2- Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA
merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar
dâhilinde saat 22.00’a kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24.00’a kadar hizmet vermeye
başlamalarına,
3- İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarihli ve 6007 sayılı Genelgesi doğrultusunda
kısıtlanan halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören
yerleri ile Kurulumuzun 2020/12 nolu, 2020/22-4 maddesi ve 2020/26-3 maddesi ile yasaklanan
sahil bantlarında, plaj, piknik, spor, yürüyüş, gezi, özel tekne, balık tutmak vb. faaliyetlere
(yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve
mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanmasına,
4- İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarihli ve 6007 sayılı Genelgesi ile geçici bir süreliğine
faaliyetleri durdurulan kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere
sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin
satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran
2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlanmasına,
5- Pandeminin (salgının) yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık Bakanlığı ve
Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ‘Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde her
bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen işletme/faaliyet kuralları ve ilgili bakanlık ve kurumlar
tarafından yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemelere titizlikle uyulmasına, bahse
konu faaliyetler için belirlenen kuralların ilgili meslek odalarına/işletmeci/esnafa
Kaymakamlıklarca tebliğ edilmesine,
6- ‘Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin Valilik, Kaymakamlık ve il/ilçe
sağlık müdürlüğü resmi internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından
paylaşılmasına,
7- Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda;
a) İskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak
şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere lokanta,
restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzları
kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü
itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00’a kadar (Kendi müşterilerine hizmet veren
turizmtesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.),
b) Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve
tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının
yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerini 22.00’a kadar,
c) Spor merkezleri/ tesislerinin faaliyetlerini kendi iç düzenlemeleri çerçevesinde en geç
saat 24.00’a kadar sürdürmelerine izin verilmesine, bu saatlerden sonra faaliyetlerinin
sonlandırılmasına,
8- Alınan kararların kaymakamlar koordinesinde kolluk birimleri, sağlık ve yerel zabıta ile
ilgili meslek odaları tarafından ‘Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen
kurallar doğrultusunda denetlenmesine,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınmış olan kararlarda belirtilen sınırlamalara
uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para
cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem
yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.
Rahmi DOĞAN
Vali