İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 09.06.2020 Salı günü Saat 15.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanıyor.

 

 

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı başkanlığında toplanacak olan mecliste gündemde bulunan maddeler görüşülecek.

 

Gündem maddeleri ise şöyle:

 

 

 

G Ü N D E M:

 • Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını belirleyen Çalışma Yönetmeliğininmeclisçe görüşülmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
 • Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen Çalışma Yönetmeliğinin meclisçe görüşülmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü teklifi.
 • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin meclisçe görüşülmesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü teklifi.
 • Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul Esasları Yönetmeliğinin meclisçe görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi.
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin meclisçe görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul Esasları Yönetmeliğinin meclisçe görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin meclisçe görüşülmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi.
 • Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul Esasları Yönetmeliğinin meclisçe görüşülmesi ile ilgili Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü teklifi.
 • Muhtarlıklar Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul Esasları Yönetmeliğinin meclisçe görüşülmesi ile ilgili Muhtarlıklar Müdürlüğü teklifi.
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını belirleyen Çalışma Yönetmeliğininmeclisçe görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teklifi.
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin meclisçe görüşülmesi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğü teklifi.
 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul Esasları Yönetmeliğinin meclisçe görüşülmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teklifi.
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülerek meclis kararının alınması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını belirleyen Çalışma Yönetmeliğinin meclisçe görüşülmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi.
 • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin meclisçe görüşülmesi ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü teklifi.
 • Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını belirleyen Çalışma Yönetmeliğininmeclisçe görüşülmesi ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğü teklifi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğininmeclisçe görüşülmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü teklifi.
 • Park Bahçe Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğininmeclisçe görüşülmesi ile ilgili Park Bahçe Müdürlüğü teklifi.
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını belirleyen Çalışma Yönetmeliğininmeclisçe görüşülmesi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü teklifi.
 • Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını belirleyen Çalışma Yönetmeliğininmeclisçe görüşülmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü teklifi.
 • İskenderun Kent Merkezi ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılmasına yönelik meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki imar komisyonu raporu.
 • Belediye Encümeninde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 adet üyenin gizli oylama yapılmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
 • Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının tespiti, üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
 • İmar Komisyonu üye sayısının tespiti, üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
 • Belediyemize ait Sarıseki mıntıkasında bulunan Fuat Tosyalı Gençlik Merkezi olarak isimlendirilen 2342 ada 2 nolu parselin 11.251 m² alanı ve üzerindeki muhtesatları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi konusunda karar alınması ve alınan karar ile ilgili sözleşme ve protokol imzalamak maksadı ile Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya yetki verilmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi.
 • Mülkiyeti Belediyemize ait Aşkarbeyli mıntıkası 6371 parselin yaklaşık 18.426 m² alanı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi konusunda karar alınması ve alınan karar ile ilgili sözleşme ve protokol imzalamak maksadı ile Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya yetki verilmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi.
 • 2020 yılı içerisinde yapılan rezervasyonlarda coronavirüs (covid-19) sebebiyle düğününü gerçekleştiremeyen ve gerçekleştirmek istemeyen rezervasyon sahiplerinin başvuru yapmaları halinde mağduriyetlerinin giderilmesi için yatırmış oldukları ücretlerinin iade edilmesi hususunda gerekli kararın alınması ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi.
 • Belediyemizde görev yapmakta iken 24.04.2019 tarihinde sözleşmesine feshedilen Hasan GÜLTEKİN, Hatay 2. İdari Mahkemesi 27.02.2020 tarih ve 2019/365 E. nolu dosyaya, 2020/207 nolu kararıyla davacının yapılan işleminin iptali ile tüm haklarıyla 30 gün içerisinde görevine iadesine karar verilmiş olup, Mahkeme kararının ivedilikle yerine getirilmesi için Kurumumuzda sözleşmeli statüde 1 adet mühendis çalıştırılmak üzere ücreti olan 2.100,00 TL’nin ödenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.
 • Kira alacaklarının koronavirüs (covid-19) sebebiyle ertelenmesi veya alınmaması yönünde karar alınması ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi.
 • Belediye Başkanlığının 2019 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi.
 • Belediyemizin 2019 Yılı Kesin Hesabının Meclisce görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.
 • Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi verilmesi.