İskenderun belediyesinde liyakat sahibi müdürlerin ve bazı müdürlüklere vekaleten bakmasına rağmen liyakatle görev yapan memurların görevlerinden el çektirme ve yerlerine kent dışından ithal memur atanması ile alakalı iddialar masaya yatırıldı.