CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, son yıllarda yabancılara toprak satışında ileri düzeyde artış olduğunu ve şu an yaklaşık 1,5 milyon konutun yabancılara satılmış olduğunu söyleyerek konuyu meclis gündemine taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin, son yıllarda yabancılara toprak satışında iler düzeyde artış olduğunu, 2019 yılında 45 bin konut olmak üzere son 5 yılda toplam 127 binden fazla konutun yabancılara satılmış ve şuan yaklaşık 1,5 milyon konutun yabancıların elinde olduğunu söyleyerek konuyu meclis gündemine taşıdı.

Vatan toprağının temel ekonomik kaynak olduğunu ve yerine yenisi konamayan kıt bir üretim faktörü olduğunu belirten CHP’li Şahin, yabancılara satılan her tapunun milli servetin bir unsuru olduğunu, yabancılara toprak satınca, ülkenin temel ekonomik kaynağını, üretim faktörünü, milli servetinin de satılmış olduğunu söyledi.

Yabancılara toprak satışının basit bir mülk satışı olmadığı, ekonomik ve politik pek çok önemli sakınca ve tehlikeleri barındırdığını belirten Şahin,‘‘Yabancıya toprak satışının ekonomik ve politik sakıncaları var.AKP iktidara geldiği günden beri ülke topraklarını satarak kendine bir payanda sağlamakta ancak bu ekonomiye, devletimize uzun vadede çok büyük zararlar verecektir. Batırdıkları ekonomiyi kurtarmak için çareyi inşaat sektörü ve yabancıya konut satmak olarak gören AKP en kısa sürede bu onur kırıcı uygulamadan vazgeçmelidir.’’ dedi.

 

Başka ülkelerdeki satış uygulamalarıyla ilgili de bilgi veren Suzan Şahin TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergesinde, ‘‘Birçok ülkede yabancılara konut satışı tehlikeli olarak görülürken Türkiye’de AKP’nin teşvik paketleriyle yabancılar kolayca ev sahibi oluyor ve vatan toprakları satılıyor. Avrupa’da konut almak isteyen yabancılar ciddi protokollere imza atmak zorunda bırakılırken. Amerika’da ise ekstra vergiler ve şartlarla yabancılara konut satışı birçok prosedüre bağlanıyor.Çin, Rusya ve İsrail’de ise çeşitli nedenlerden dolayı yabancılara konut satışı neredeyse imkansız haldeyken, bizde parayı basan yabancıya AKP tapuyu altın tepside sunuyor.2014 yılında AKP hükumeti 6302 sayılı yasada değişiklik yaparak yabancılara arazi satışını 25 bin metrekareden 600 bin metrekareye çıkarttı. Son yıllarda Tapu ve Kadastro Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ülkemize yabancıların mülk edinmesini kolaylaştıran düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler sonucunda ülkemizde mülk edinen yabancı sayısında ciddi artış yaşandığı ve bu mülk edinmelerde ülke bütünlüğünü ilgilendiren karşılıklılık ilkesinin ihlal edildiği, toprağın sadece basit bir mülkiyet sorunu olarak kabul edilemeyeceği, bir ülkenin asli ve maddi unsurlarından birisi olarak herhangi bir nedenle tek taraflı vazgeçilemeyeceği belirtilmektedir. TÜİKverilere göre son 5 yılda yabancılara 127 binden fazla konut satıldı.2019 yılında 45 bin konut olmak üzere son 5 yılda toplam 127 binden fazla tapu yabancıların eline geçmiş oldu.2020 yılı itibariyle ülkemizdeki yabancılara satılan konut sayısı 1,5 milyona yaklaşmış durumda. Türkiye’de 23 milyon hanenin olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu durum endişe vericiyken AKP vatan topraklarını yabancılara satma konusunda için ciddi teşvik paketleri açıklamaya devam ediyor.’’ ifadelerini kullandı.

 

Yabancı gerçek ve tüzel kişilere toprak satışı konusunda yapılan düzenlemelerin‘karşılıklılık ilkesi’ ihlali ve ülke bütünlüğüne tehdit olduğu gerekçesiyle konuyu meclis gündemine taşıdığını söyleyen CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, ‘‘Borçlara karşılık gösterilen ülke topraklarının yabancılara satışının Osmanlı’nın yıkılış nedenlerinden biri olduğu ve İsrail’in Osmanlı’da yabancılara taşınmaz satışının serbest bırakılmasıyla,Filistinlilerden aldıkları topraklar üzerinde kurulduğu ortadayken, ekonomideki kötü gidişatı inşaat sektörü ve konut satışlarıyla kapatmaya çalışan AKP hükümeti çareyi yabancılara konut satışı yapmakta arıyor. Lafa geldiğinde millilikten başka kelime etmeyen AKP ve genel başkanı Erdoğan batırdıkları ekonomiyi düzeltmek için vatan toprakları parsel parsel satılıyor. Milli olmak toprağını korumaktır.’’dedi.

 

CHP’li Suzan Şahin, yabancılara konut satışı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanının şu sorulara cevap vermesini istedi;

  1. 2002-2020 yılları arasında yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılan toprak miktarı nedir? Bu satışlardan elde edilen gelir ne kadardır?
  2. Satın alan kişilerin ülkelere ve satın aldıkları miktara göre dağılımı nedir?
  3. Satılan arazilerin ne kadarı tarım arazisidir? Satışı gerçekleştirilen Hazine arazisi var mıdır? Askeri ya da özel güvenlik bölgesinde yer alan var mıdır?
  4. Yabancı ve gerçek tüzel kişiler adına kayıt yapılan konut sayısı nedir? Satın alan kişilerin ülkelerine göre dağılımı nedir?
  5. 2002-2020 yılları arasında satılan toprakların illere göre dağılımı nedir?
  6. Hatay ilinde yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılan toprak miktarı nedir? Satın alan kişilerin ülkelerine göre dağılımı nedir?
  7. Yabancı gerçek ve tüzel kişilere toprak satışı konusunda yapılan düzenlemeler karşılıklılık ilkesi ihlali değil midir? Yabancılara toprak satışına izin veren düzenlemeler ülke bütünlüğüne tehdit değil midir?