SAMANDAĞ BELEDİYESİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Samandağ Belediyesi Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı, 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 10:00’da Samandağ Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz’ın başkanlığında gerçekleşen Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısının gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Görüşülerek Karara Bağlanan Maddeler:

  • Bir önceki meclis tutanak özeti görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
  • Meclis Katipliği’ne üye Pelin Ray oy çokluğu ile kabul edildi.
  • Samandağ Belediyesi iştiraki olan Samandağ Belediyesi Personel A.Ş’nin işlerinde kullanılmak üzere kredi veya leasing yöntemi ile 1 adet hizmet aracının alımı için devlet veya özel bankalardan kredi alınması ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz’a yetki verilmesi hususu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.
  • Belediyemiz Meclisinin 02.10.2020 tarih ve 61 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Kadastro Müdürlüğü’ne bildirilmek üzere belirlenen bilirkişi listesinde gerekli koşulları taşımayan kişilerin değiştirilerek yeniden belirlenmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
  • Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin (b) bendinin “ Belediyemiz birimlerinin belediye başkanından havaleli konuları gündem maddesi olarak encümene sunmak” şeklinde düzenlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
  • Belediyemiz bünyesinde tüm spor dallarında sportif eğitim çalışmaları ve uygulamaları yapmak üzere Samandağ Belediyesi Spor Kulübü Derneği’nin kurulması oy birliği ile kabul edildi.
  • Belediyemiz Meclisinin Aralık ayında yapacağı toplantının 4 Aralık (04.12.2020) Cuma günü saat 14:00’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılması oy birliği ile kabul edildi.